Viileyttä ja energiatehokkuutta auringonsuojakalvoilla

Auringonsuojakalvojen asennus näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksessä on hyvä esimerkki siitä, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa 3M ikkunakalvojen avulla.

Iiris-keskuksen etelän puoleiset sisätilat kuumenevat lasisen julkisivun vuoksi auringonpaisteella huomattavasti jo keväästä alkaen. Tämän johdosta ilmanvaihtokoneita jouduttiin käyttämään suurella teholla ja kuluttamaan paljon energiaa viilennykseen.

Ikkunakalvoilla sisätilat viihtyisämmiksi, jäähdytystehoa kasvattamatta

Energiakalvot Suomi Oy toimi projektissa asiantuntijana.

Jo projektin alkukartoituksessa ikkunakalvoasiantuntija Hannu Heikkilä pystyi toteamaan, että tehokkaat auringonsuojakalvot asentamalla voidaan saavuttaa huomattava jäähdytysenergian säästö.

– Auringonsuojakalvoilla saadaan ikkunoiden g-arvo nykyvaatimusten mukaiseksi, eikä jäähdytystä tarvitse käyttää täydellä teholla, toteaa Heikkilä.

Merkittävää säästöä energiankulutuksessa

3M Prestige auringonsuojakalvoilla saavutettiin kohteessa merkittävää säästöä jäähdytykseen käytettävän sähkön osalta jo ensimmäisenä kesänä. Kalvojen avulla saavutettiin yli 10 % säästö jäähdytyksen sähkönkulutuksessa aikaisempaan vuoteen verrattuna.

Ennen kaikkea projektilla saavutettiin haluttu lopputulos: Viileämmät ja energiatehokkaammat tilat kustannustehokkaasti.

Lue projektista enemmän Suomen Kiinteistökalvotuksen sivuilla julkaistusta artikkelista.

Soita tästä